ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ СВИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

26.05.2022

 Обавезна овера уговора, свих измена и допуна уговора укључујући и споразумни раскид уговора између спортисте (спортског стручњака) и спортске организације закљученог у писаној форми код јавног бележника.

http://sio.novisad.rs/akt-o-primeni-propisa