Градска управа за спорт и омладину Града Новог Сада
Жарка Зрењанина 2, Град Нови Сад

Телефон :021/520 625

ВД НАЧЕЛНИКА
Властимир Мастиловић

vlastimir.mastilovic@uprava.novisad.rs

ВД ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
Огњен Крсмановић

ognjen.krsmanovic@uprava.novisad.rs