Градска управа за спорт и омладину образована је Одлуком о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/2008 и 55/2009).