Poslovi

U Gradskoj upravi za sport i omladinu obavljaju se poslovi koji se odnose na:

* pripremu programa razvoja u oblasti sporta i omladine i njihovo ostvarivanje;
* izgradnju, održavanje i korišćenje sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada;
* učešće Grada u organizovanju gradskog i međuopštinskog nivoa sportskih takmičenja;
* obezbeđivanje posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima;
* organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad;
* obezbeđivanje uslova za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji Grada;
* evidentiranje, praćenje i kontrolu korišćenja sredstava koje Grad obezbeđuje za zadovoljavanje potreba građana u oblasti sporta, kao i za finansiranje delatnosti organizacija u oblasti sporta čiji je osnivač Grad, i za ostvarivanje programa ili delova programa drugih organizacija kojima se doprinosi razvoju sporta na nivou Grada.

U Gradskoj upravi se obavljaju poslovi u vezi sa planiranjem u oblasti sporta, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava.

U sastavu Gradske uprave za sport i omladinu obrazovana je Kancelarija za mlade koja ima položaj sektora.

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online