Списак надзираних субјеката који су остварили највећи степен усклађености пословања и који нису уопште остварили усклађеност