ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ПОДРАЧУНА КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР

10.10.2023

У складу Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна Трезора код Управе за трезор („Службени гласник Републике Србије“, бр. 11/23 и 84/23), корисник јавних средстава дужан је да у року од 30 дана од дана престанка основа за отварање подрачуна, поднесе Управи за трезор (ул. Модене 7, Нови Сад), Изјаву о укидању подрачуна, коју потписује и оверава лице овлашћено за заступање удружења. Приликом укидања подрачуна неопходно је да стање на подрачуну буде 0,00 динара.

Преузмите »


https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/
baji live sign up Baji Live Signup Casino Online