ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА (САЛЕ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ) ЗА 2022. ГОДИНУ

18.01.2022

 Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Града Новог Сада у 2022. години

1. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Град и спортских објеката у својини Града кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

Преузмите »