Акт о примени прописа

Обавезна овера уговора, свих измена и допуна уговора укључујући и споразумни раскид уговора између спортисте (спортског стручњака) и спортске организације закљученог у писаној форми код јавног бележника.

Преузмите »