Пријатељи пројекта Пожури Полако 2013.

Image: 
Пријатељи пројекта Пожури Полако 2013.

Градска библиотека , Нови Сад

ЈКП Градско зеленило  http://www.facebook.com/strandarosi.strand?fref=ts

ЈКП Информатика

ЈКП Паркинг сервис

Канцеларија за младе Града Новог Сада  http://www.facebook.com/KzmNoviSad?fref=ts

APEIRON  http://www.facebook.com/pages/Apeiron-majice/396095216201?ref=ts&fref=ts

АКУД Соња Маринковић  http://www.facebook.com/akud.marinkovic?fref=ts   http://www.akudsonja.org.rs/