Супер Активан

Error

user warning: Got error 28 from storage engine query: SELECT DISTINCT b.* FROM blocks b LEFT JOIN blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='sr' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'pozuripolako' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /home/sio/public_html/pozuripolako/modules/block/block.module on line 460.
Image: 
Супер Активан
Супер Активан
Супер Активан

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СУПЕР АКТИВАН"

Данила Киша 5/28

21000 Нови Сад

жиро рачун 220-117623-12

ПроЦредит Банка

еmail- суперактиван@yahoo.com

 

Циљ и смисао удружења садржани су у називу удружења:

      Спорт                Акција

      Успех                   Корекција

      Превенција        Тренинг

      Едукација           Исхрана

      Рекреација        Виталност

                                     Атрактивнost

                                     Наука у спорту