Супер Активан

Image: 
Супер Активан
Супер Активан
Супер Активан

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СУПЕР АКТИВАН"

Данила Киша 5/28

21000 Нови Сад

жиро рачун 220-117623-12

ПроЦредит Банка

еmail- суперактиван@yahoo.com

 

Циљ и смисао удружења садржани су у називу удружења:

      Спорт                Акција

      Успех                   Корекција

      Превенција        Тренинг

      Едукација           Исхрана

      Рекреација        Виталност

                                     Атрактивнost

                                     Наука у спорту