.....ПЕТАК......ПЕТАК.....ПЕТАК....

Image: 
.....ПЕТАК......ПЕТАК.....ПЕТАК....

.....18:30 САВАТЕ БОКС.....18:30 ЈОГА СМЕХ.............20:00 САВАТЕ БОКС........20:00 КУНГ ФУ......21:00 ПЕЊАЊЕ.....