ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОБРАЗАЦ ПРОГРАМА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА   
20
22. ГОДИНУ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 13. СТАВ 4.ОДЛУКЕ ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
(„Службени лист Града Новог Сада“ , број 81/16
)

Преузмите »