ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2022. ГО

 ОБРАЗАЦ НАРАТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2022. ГОДИНУ

У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 13. СТАВ 4.ОДЛУКЕ ОСТВАРИВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
(„Службени лист Града Новог Сада“ , број 81/16 )

Преузмите »